Välj en sida

Om du får veta att du är exponerad för coronaviruset måste du begränsa din verksamhet.  Stanna hemma, besök inte någon och bjud inte hem någon.

Om en coronapositiv person har använt munskydd och du varit i samma utrymme i mindre än fyra timmar och ni inte har haft fysisk kontakt, behöver du inte stanna i karantän. Observera dina symtom, och sök dig med låg tröskel till test om du får symtom.

När exponering leder till karantän:

Om du har varit exponerad för en coronapositiv person som inte har använt munskydd OCH

– Du bor i samma hushåll som den coronapositiva personen

– är en ovaccinerad person

– du inte har fullständigt vaccinskydd (du har fått bara en vaccindos)

– en person som fått fullständigt vaccinskydd under en längre tid varit exponerad (coronapositiv utan munskydd), över 4 timmar inom ett dygn eller besökt en coronapositiv 

– fysisk kontakt med en person utan munskydd karantän med låg tröskel (vissa situationer)

Karantän

Karantänen tar i allmänhet 10 dygn från den senaste exponeringssituationen.

Om du får symtom, sök dig till test koronabotti.hus.fi / gör ett hemtest.

Ett karantänsbeslut fås endast om ett coronapositivt testresultat bekräftats med officiellt (prc) test. 

Om du är symtomfri kan du återgå till normal vardag efter att det har gått 10 dygn efter din exponering eller när du självmant har förkortat din karantän efter ett negativt coronatestresultat enligt anvisningen nedan (Obs! Karantänen kan inte förkortas om det bor en coronapositiv person i samma hushåll)

Du kan förkorta din karantän om ett coronatest som tagits tidigast 6 dygn efter exponeringen är negativt och du hela tiden varit helt symtomfri. Exponeringsdagen är dag nummer 0. Med andra ord: om du har exponerats på måndag kan testet tas tidigast därpå följande söndag.

Observera att brott mot karantänsföreskrift från en myndighet för smittsamma sjukdomar är straffbart. Brott mot karantänsföreskrift är en hälsoskyddsförseelse, och man kan dömas för det till böter eller högst tre månaders fängelsestraff (44 kapitlet 2 § i strafflagen).

Om du vill förkorta din karantän, sök dig till ett officiellt test på adressen koronabotti.hus.fi (extern länk); om ditt exittestresultat är negativt, ta då kontakt med coronarådgivningstelefonen tfn 050 414 0929 må–to kl. 8–15.30 och fr kl. 8–13 eller skicka ett textmeddelande tfn 040 126 9115. Ange ditt namn och datum för negativt testresultat i meddelandet. Meddelanden besvaras inte utanför tjänstetid.

Om ditt testresultat är positivt är du smittad av coronaviruset, och du får separata anvisningar.

Om du får symtom som tyder på coronavirus, gå genast på test; även i det fall då ett tidigare coronavirustest har varit negativt.

Under karantänen får du inte:

 • Gå till arbetsplatsen.
 • Gå till skolan eller någon annan studieplats.
 • Gå till en restaurang, en butik, ett köpcentrum eller någon annan offentlig lokal.
 • Besöka simhallen eller andra motsvarande idrottsplatser.
 • Besöka andra fritidsanläggningar.
 • Gå på teater, bio, restauranger eller barer.
 • Använda kollektivtrafikmedel så som tåg, buss eller taxi.
 • Bjuda in gäster eller gå på besök.
 • Anlita utomstående städare eller annan anställd hemma.

När du är hemma:

 • Sov ensam i ditt eget rum.
 • Vädra rummet genom att öppna fönstret varje morgon och kväll i minst 15 minuter.
 • Om det i samma hushåll bor personer som fått smitta, undvik onödig närkontakt med dem.
 • Skydda din mun och din näsa tätt med en engångsnäsduk då du hostar eller nyser. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys tätt i övre delen av skjortärmen, inte i händerna. Slut näsduken i en plastpåse genast efter användningen och/eller sätt den i sopkärlet. Tvätta händerna med vatten och tvål och/eller använd handsprit.
 • Tvätta de bestick som du använt som normalt.
 • Tvätta kläderna och sängkläderna i tvättmaskinen som normalt.
 • Hemma får du städa som normalt (men du får inte kalla hem någon utomstående städare). HEPA-filter till dammsugaren rekommenderas.
 • Rengör omsorgsfullt kylskåpsdörrarna, fjärrkontrollerna och andra ytor som ofta rörs.

Torka eventuella sekretfläckar, så som spyor eller hostningar, med klorhaltigt desinfektionsmedel. Utspädningen ska vara 500 ppm stark. Kontrollera utspädningsanvisningarna på etiketten på desinfektionsflaskan.

Utomhus:

 • Du kan vistas på balkongen eller ute på din gård, men du får inte vara i direkt kontakt med personer utanför ditt eget hushåll.
 • Låt helst en person som inte är i karantän rasta sällskapsdjur särskilt i stadsområdet. Du kan också söka en vårdplats för sällskapsdjur. I övrigt kan du rasta sällskapsdjur förutsatt att du inte är i direkt kontakt med andra människor.

Kosthåll:

 • Be att en annan person som inte är i karantän sköter matuppköpen.
 • Du kan också beställa en matleverans hem via nätet eller per telefon. Se då till att du inte är i kontakt med matleverantören, när du betalar och tar emot matleveransen.

Om du inte har någon som kan leverera uppköpen eller om du har möjlighet att beställa hemtransport från butiken, kontakta Toimaris butikshjälp.

Övrigt:

 • Dagpenningen vid smittsam sjukdom kan ersätta inkomstbortfallet, om infektionsläkaren har satt dig i karantän eller isolering. Du kan också få dagpenning vid smittsam sjukdom om ditt barn är under 16 år och har satts i karantän och du därför inte kan gå till arbetet. Sök dagpenning vid smittsam sjukdom hos FPA. För ansökan behöver du ett skriftligt karantänsbeslut eller ett SVA-intyg av infektionsläkaren, men du kan också göra en ansökan på förhand och skicka det beslut som behövs som bilaga när du har fått det. Karantänsbeslutet skrivs på finska eller svenska och skickas hem till personen. Beslut på engelska fattas inte. Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas inte till dem som är i frivillig karantän. Läs mer om dagpenningen vid smittsam sjukdom och ansökan om den på FPA:s webbplats (extern länk).
 • Om du under karantänen måste använda ambulans, uppge när du ringer till nödcentralen att du är i karantän.

Om du får symtom

Information på THL:s webbplats
Institutet för hälsa och välfärd: Barn och coronaviruset (extern länk)