Välj en sida

Följ dessa anvisningar, om du får ett positivt testresultat i coronavirushemtestet eller hälsovårdens coronatest.

Läs hemvårdsanvisningarna

Anvisningar för egenbehandling av coronavirussjukdomen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Om du mår dåligt, sök dig vid behov till hälsovården för bedömning

Om dina symtom är svåra och du önskar hälsovårdens bedömning, ring till hälsostationens återuppringningsnummer tfn 09 29683401 må–to kl. 8–15.30 och fr 8–15. Övriga tider, ring jourhjälpen 116 117. I livshotande situationer, ring 112.

Om du hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom och du är under 65 år, lämna en kontaktbegäran per e-post tartuntatautihoitaja@kirkkonummi.fi. Gravida coronapositiva ska kontakta sin rådgivningsbyrå på vardagar.

Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom

Om du har ett tillstånd som utsätter dig för trombos, ring hälsostationen

Till coronavirusinfektionen hör en lite förhöjd risk att få tromboser. En del av de insjuknade har nytta av en medicinering som förebygger tromboser. Medicinen injiceras och fås hos hälsostationen.

Om du har lindriga symtom och är feberfri finns det i allmänhet inget behov av medicinering mot tromboser.

Om du har feber (> 37,5 °C), hosta eller andnöd, är gravid eller på grund av sjukdom hela tiden måste vara i sängläge, läs listan över riskfaktorer nedan. Om du har riskfaktorer som nämns på listan, ring till hälsostationens återuppringningsnummer tfn 09 29683401 må–to kl. 8–15.30 och fr 8–15. 

Riskfaktorer för trombos

Isolera dig från andra människor

Stanna hemma och bjud inga gäster in. Du får inte till exempel

 • Gå till arbetsplatsen.
 • Gå till skolan eller någon annan studieplats.
 • Gå till en restaurang, en butik, ett köpcentrum, en kyrka, en moské eller någon annan offentlig lokal.
 • Besöka simhallen eller andra motsvarande idrottsplatser.
 • Besöka andra fritidsanläggningar.
 • Gå på teater, bio, restauranger eller barer.
 • Använda kollektivtrafikmedel så som tåg, buss eller taxi.
 • Anlita utomstående städare eller annan anställd hemma.

Du får bara umgås med personer i samma hushåll. Om de inte ännu har konstaterats ha någon coronavirussjukdom kan du försöka hålla så mycket avstånd till dem som möjligt till exempel genom att sova och äta åtskilt från andra människor. De insjuknade kan sinsemellan tillbringa tiden utan problem.

Be en annan person som varken har insjuknat eller är i karantän att sköta uppköpen i butiken eller på apoteket. Du kan också beställa en matleverans från många butiker eller restauranger hem via nätet eller per telefon. För att uträtta ärenden på apoteket kan du ge en annan person en fullmakt, även elektroniskt (extern länk) Se då till att du inte är i kontakt med någon annan person, när du betalar och tar emot hemtransporten. Om du inte har någon som kan leverera uppköpen eller om du har möjlighet att beställa hemtransport från butiken, kontakta Toimaris butikshjälp.

Hur länge ska man stanna hemma?

Stanna hemma tills du har varit symtomfri i två dygn och det har gått minst 10 dygn sedan dina symtom började. Dagen då dina symtom började är ”dag noll”, så om dina symtom började på måndag ska du ännu stanna hemma nästa veckas torsdag.

Om du inte överhuvudtaget får symtom som tyder på en coronavirussjukdom, stanna hemma tills det har gått 10 dygn efter ett positivt testresultat.

Behövs ett andra test?

Om ditt coronavirusprov har tagits på ett hälsovårdsverksamhetsställe behövs inget nytt prov.

Om du har fått ett positivt resultat genom hemtest måste man ibland verifiera resultatet med ett test hos hälsovården. Man behöver inte verifiera ett positivt resultat från ett hemtest, om en person som bor i samma hushåll redan har en verifierad coronainfektion och följande villkor uppfylls:

 • dina symtom är lindriga och inte kräver kontakt med hälsovården
 • du inte behöver officiellt isoleringsbeslut för att få dagpenning vid smittsam sjukdom
 • du inte behöver intyg över tillfrisknande från en coronavirussjukdom för ett coronapass. Av coronapasset framgår bara en coronainfektion som verifierats med test hos hälsovården.
  Om ett test hos hälsovården behövs kan du söka dig till test på adressen koronabotti.hus.fi (extern länk)

För vem ska jag berätta att jag insjuknat?

Berätta om eventuell exponering för de personer som du mött och som du misstänker att du har exponerat under dina symtom samt två dygn före dina symtom.

Om ditt test har gjorts hos hälsovården kan du också fylla i de exponerade personernas uppgifter på adressen koronatietoni.fi (extern länk) Så har smittspåraren tillgång till uppgifterna, och på detta sätt får de personer som du antecknat också automatiskt ett textmeddelande där man berättar om eventuell exponering och ger allmänna anvisningar. I meddelandet uppges inte ditt namn.

Hur ska de som bo i samma hushåll agera?

Om du bor i samma hushåll som en coronapositiv person eller exponeringen har tagit över 4 timmar sätts du i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Karantänstiden är 10 dygn från att den coronapositiva personens symtom började.