Välj en sida

Ansökningstiderna för de ledigförklarade tjänsterna som bildningsdirektör och utvecklingschef i Kyrkslätts kommun har gått ut. Tjänsterna väckte stort intresse och särskilt den nya tjänsten som utvecklingschef lockade många sökande.

Bildningsdirektören leder serviceområdet vars tjänster påverkar varje kommuninvånares vardag. Bildningstjänsterna ordnar tjänster för våra invånare inom småbarnspedagogik, undervisning, utbildning, kultur, ungdomsväsendet samt idrott och fritid.

Utvecklingschefen svarar å sin sida för tjänsterna för strategisk utveckling. Utvecklingschefen svarar dessutom för koordineringen av olika kommungemensamma ärendehelheter så som främjande av hälsa och välfärd samt kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka.

Ansökningstiden till tjänsten som bildningsdirektör gick ut 28.2.2024 kl.12 och inom utsatt tid söktes tjänsten av 20 personer. De sökande är:

Flemmich Mikael Sven Robert, Haapanen Eeva Maria, Huikari Miika Aleksi, Ikonen Eeva-Kaisa Maria, Ilmonen Minni, Kaukoniemi Juho-Kustaa Sakari, Kauppila Matti, Kinnaslampi Kari, Korhonen Jarmo Tapani, Kujasalo Jutta, Pesonen Tuomo, Raudasoja Anu Maarit, Rönnholm Niclas, Seppänen Mari, Stepanov Anton, Sulander Salme Kristiina, Tulkki Heikki Anton, Turunen Tero Tapani, Vuorinen Juuso August, Wikholm Kari

Ansökningstiden till tjänsten som utvecklingschef gick ut 28.2.2024 kl.12 och inom utsatt tid söktes tjänsten av totalt 63 personer.

Kallelserna till det första skedets intervjuer skickas under vecka 11. Målsättningen är att kommunstyrelsen beslutar om rekrytering av bildningsdirektör senast vid sitt sammanträde 22.4.2024. Beslutet om rekrytering av utvecklingschef görs sannolikt också i april.

Ytterligare information:

Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen, tfn 040 702 0138