Välj en sida

Ansökningstiden för sommarturerna i lokalerna nedan pågår 11.12.2023–8.1.2024 kl. 12.00. Ansökningstiden för regelbundna turer höstperioden 2024 och vårperioden 2025 börjar i mars 2024.

Hur gör jag ansökningarna

Ansökningarna görs direkt i lokalbokningssystemet TIMMI. Reserveringsansökningarna behandlas i januari efter utgången av ansökningstiden. Beslut om godkänd eller avslagen tur skickas till e-postadressen i kundens basuppgifter i slutet av januari. Du tar väl i beaktande att e-postmeddelanden från TIMMI i vissa e-posttjänster kan styras direkt till skräpposten.

Lokalbokningssystemet TIMMI: https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/#/5275

Ytterligare indormation: https://www.kyrkslatt.fi/reservering-och-uthyrning-av-ungdoms-och-motionsutrymmen

Anvisningar för TIMMI lokalbokningsystemet

Läs mer: https://www.kyrkslatt.fi/anvisningar-for-timmi-lokalbokningsystemet

Annat att beakta

I beredningsskedet kan vissa turer tvingas flyttas till andra lokaler. Orsaken till flyttningen kan t.ex. vara överlappande ansökningar av flera sökande eller service/renoveringar av lokaler som man inte hade vetat om i ansökningsskedet.

Sommarturerna 2024 inkl. i lägerverksamheterna för barn och unga i följande lokaler och vid följande tidpunkter:

Skolornas gymnastiklokaler och Jokirinne idrottshall
Sommarturer för perioder 3.-30.6.2024 (exkl. 21.-23.6.) och 1.-11.8.2024

Användningsturer i andra bokningsbara utrymmen i skolor (t.ex. klassrum)
Sommarturer för perioder 3.-30.6.2024 (exkl. 21.-23.6.) och 1.-11.8.2024

Användningsturer i allaktivitetshallen i skyddsrummet i centrum
Sommarturer på planen för perioden 1.-20.6.2024
Sommarturer i budosalen för perioden 1.6.-11.8.2024

Användningsturer i gymmet på Veikkola bibliotek
Sommarturer för perioden 1.6.-31.8.2024

Användningsturer i Kyrkslätts simhall
Sommarturer för perioden 1.-20.6.2024
Simföreningar kan även ansöka om användningsturer utanför hallens öppettider.

Idrotts- och bollplaner
Sommarturer för perioden 1.4.-15.10.2024

Hjälp med ansökan om turer

Skicka e-post till adressen tilavaraukset(a)kirkkonummi.fi.

Huvudanvändarna av lokalbokningssystemet TIMMI inom ungdoms- och idrottstjänsterna svarar på e-posten.