Välj en sida

Ansökningstiden för regelbunda turer för hösten 2022 och våren 2023 har börjat. Ansökningstiden går ut 23.3.2022 kl. 12.00.

Hur gör jag ansökningarna

Ansökningarna görs direkt i lokalbokningssystemet TIMMI. Läs anvisningarna här.
Reserveringsansökningarna behandlas efter utgången av ansökningstiden. Beslut om godkänd eller avslagen tur skickas till e-postadressen i kundens basuppgifter i slutet av april. Du tar väl i beaktande att e-postmeddelanden från TIMMI i vissa e-posttjänster kan styras direkt till skräpposten.

Annat att beakta

I beredningsskedet kan vissa turer tvingas flyttas till andra lokaler. Orsaken till flyttningen kan t.ex. vara överlappande ansökningar av flera sökande eller service/renoveringar av lokaler som man inte hade vetat om i ansökningsskedet.

Ansökningstiden för regelbunda turer  till följande lokaler och för följande tidpunkter

OBS! Kom ihåg att ansöka om din tur enligt tidpunkterna nedan fastän den egentliga användningen slutligen skulle ske under andra tidpunkter. På så sätt underlättar du arbetet för dem som bereder turerna.

 • Skolornas gymnastiklokaler och Jokirinne idrottshall:
  Turer för tiden 15.8.2022.-21.5.2023. Inga turer 19.12.2022-8.1.2023.
 • Användningsturer i ungdomslokaler och Masabys ungdomsteater:
  Turer för tiden 15.8.2022-21.5.2023
 • Användningsturer i allaktivitetshallen i skyddsrummet i centrum
  Turer på planen för perioden 1.8.2022 – 31.5.2023
  Turer i budosalen för perioden 1.9.2022-31.5.2023.
 • Användningsturer i gymmet på Veikkola bibliotek
  Turer för perioden 1.9.2022 – 31.5.2023.
 • Användningsturer i Kyrkslätts simhall
  Turer för perioden 1.8.2022 – 31.5.2023.
  Simföreningar kan även ansöka om användningsturer utanför hallens öppettider.

Ytterligare information:

ungdoms- och idrottstjänster, tilavaraukset@kirkkonummi.fi