Välj en sida

Ansökningarna lämnas i det nya systemet Hyrrä. Den förnyade e-tjänsten ger mer handledning och instruktioner i att fylla i ansökan än tidigare. Mer information om tjänsten Hyrrä finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Urvalskriterierna för stöden finns på Pomovästs webbplats (i nedre kanten).

Läs mer om projektstöd för landsbygden.

Mer information om företagsstöd för landsbygden.