Välj en sida

Ansökningstiden för kulturens organisationsbidrag går ut 30.9.2022

Kyrkslätts kommun stöder lokal kulturverksamhet med bidrag även på hösten. I årets organisationsbidrag betonas kraftigt stödande av kulturverksamhet för barn och unga. Hederspris kan föreslås till en ung person, coronaprojektbidragen är riktade helt och hållet till att uppliva verksamhet för barn och unga, och beträffande projektbidragen prioriteras verksamhet som riktar sig till barn och unga. 

Kulturens hederspris till unga

Bildnings- och fritidsnämnden har i år anvisat 1 000 euro för hederspris, ansökningstid senast 31.3.2022 före kl. 16.00. Grund för beviljande av kulturens hederspris 2022 är förtjänstfullt konst- och kulturarbete av en ung person (29 år eller under 30 år). Hederspris kan beviljas till en meriterad organisation eller medlem i en organisation från Kyrkslätt. Förslagen ska göras på en blankett för ändamålet. 

Kulturtjänsternas coronaprojektbidrag 

För kulturtjänsternas coronaprojektbidrag har för ansökningen på hösten anvisats 7 000 € och ansökningstiden går ut 30.9.2022 kl. 16.00.  Målet med dessa bidrag är utveckling av hobbyverksamheten för barn och unga och att få hobbyutövarna tillbaka till hobbyerna.

I ansökan ska man redogöra för på vilket sätt verksamheten som ansökan gäller utvecklar barns och ungas hobbyverksamhet och lockar utövarna tillbaka till fritidsintressena. Målgruppen för den planerade verksamheten ska vara barn och unga under 18 år i Kyrkslätt och verksamheten ska ordnas i Kyrkslätt.

Projektbidrag för registrerade organisationer

I september kan registrerade lokala föreningar söka projektbidrag. Beloppet som delas ut är 3 130 euro och ansökningstiden går ut 30.9.2022 kl. 16.00. I fördelningen av dessa bidrag ligger tyngdpunkten på kulturverksamhet för barn och unga och på utveckling av den lokala verksamheten.

Alla ansökningar ska lämnas in inom utsatt tid, ansökningar som lämnas in för sent behandlas inte. Postadress: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Gatuadress: Kyrkslätts kommunhus, servicekontoret, Ervastvägen 2, 1 vån., Kyrkslätt. E-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Ansökningsanvisningar och blanketter finns på kommunens webbplats https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-for-kulturforeningar. Ansökningsblanketter och -anvisningar finns också att få på Kyrkslätts kommuns servicekontor (Kyrkslätt, Ervastvägen 2, 1 vån.).
Den fullständiga kungörelsen finns på Kyrkslätts kommuns kungörelsekanal.
Ytterligare information om ansökan om bidrag fås på kulturkansliet 09-29671 (växel), kulttuuri@kirkkonummi.fi