Välj en sida

Vid NTM-centralen i Nyland återstår fortfarande strukturstöd till jordbruket och landsbygdsprogrammets återhämtningsmedel. Dessa stöd kan alltså ansökas normalt. Nästa urvalsperiod för strukturstöd, företagsstöd och återhämtningsmedel löper ut den 15 oktober 2022, för projektstöd den 30 september 2022 och för startstöd till unga jordbrukare den 31 oktober 2022.

I fråga om utvecklingsprojekt och företagsstöd återstår mycket knappt med stödmedel från NTM-centralen i Nyland, men man kan fortfarande lämna in ansökningar. Stödpengar kan eventuellt frigöras före årskiftet om medel överförs från andra områden till Nyland. Sökande ska emellertid vara beredda på att stödmedel inte kan beviljas och att ansökan får ett negativt beslut i slutet av året. Om projektet inte har inletts efter att ansökan har anhängiggjorts kan de sökande ansöka om stöd för den nya programperioden år 2023.

Läs mera >>