Välj en sida

Du kommer väl ihåg att ansöka om en plats inom småbarnspedagogik senast fyra månader innan önskat inledningsdatum. Det vill säga, om du ännu inte ansökt om en plats för augusti ska du göra det nu, senast 31.3.

I brådskande fall, exempelvis på grund av att vårdnadshavaren fått jobb eller en studieplats, kan en plats också beviljas snabbare.

Om du ansökt om en plats inom småbarnspedagogik för ditt barn från och med början av augusti, får du beslutet om platsen i april. (I vanliga fall görs besluten ca två månader innan småbarnspedagogiken inleds.)

Informationen om beslutet skickas till vårdnadshavaren via tjänsten suomi.fi. Du hittar informationen om beslutet under meddelanden i suomi.fi och om du inte tagit i bruk meddelande-tjänsten, skickas beslutet per post.

Efter att du fått beslutet har du två veckor tid att ändra på uppgifterna i beslutet (inledningsdatumet och småbarnspedagogiktiden).