Välj en sida

MEDDELANDE

 

Ansökan om ordningsnummer för bostadsrättsbostad ändrar – de gamla ordningsnumren går ut

Ansökan om bostadsrättsbostad håller på att ändra. I och med den nya bostadsrättslagen ansöker man inte längre om ordningsnummer av den egna staden/kommunen utan av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

 

Det gamla ordningsnumret

Staden eller kommunen beviljar ordningsnummer ännu i knappt ett års tid, t.o.m. 31.8.2023. Dessa ordningsnummer kan användas lokalt för ansökan av en bostadsrättsbostad t.o.m. 31.12.2023, efter vilket de går ut.

 

Nytt ordningsnummer av ARA

Fr.o.m. 1.9.2023 ansöker man om nya ordningsnummer av ARA. Med det nya ordningsnumret kan man söka bostadsrättsbostad landsomfattande i alla kommuner där det finns bostäder. Numret kostar ca 10 euro och det gäller i två år.

Fr.o.m. 1.1.2024 kan man endast ansöka om bostad med ARA:s ordningsnummer.

Lämna in bostadsansökan och uppgifter om ordningsnumret till det bostadsrättssamfund vars bostäder intresserar. Mera information om samfund som äger bostadsrättsbostäder fås på stadens/kommunens webbplats och av servicerådgivningen.

 

Ytterligare information om förändringarna:

·       ARA:s webbplats: ara.fi/sv-FI/Aktuellt/Ny_bostadsrattslag

·       e-post: asumisoikeus@ara.fi

·       per telefon 02952 50990 tisdagar kl. 9–11