Välj en sida

Anmälan till medborgarinstitutets kurser för läsåret 2023–2024 börjar torsdagen 1.6 kl. 11.

Kursutbudet och anmälningen. Du kan redan bekanta dig med kursutbudet!
Ytterligare information om anmälan finns på medborgarinstitutets webbplats. 

Du kan anmäla dig även via telefon, telefonnumret kan hittas på vår webbplats. Utöver detta erbjuder vi även, som en nyhet, personlig kursanmälningsbetjäning i biblioteksbyggnaderna: Fyyri den 1.6 kl.11–14, Veikkola bibliotek den 1.6 kl.14–16 och Masaby bibliotek den 2.6 kl.10­–12.

Vi erbjuder, även detta läsår, hundratals intressanta och trevliga kurser. Välkommen med!

Den tryckta Studieprogrammet publiceras i början av juli och de delas ut till hushållen i Kyrkslätt i samband med gratistidningarna under första veckan i augusti. Studieprogrammet hittas under juli månad i alla biblioteken i Kyrkslätt samt Luckan.

Kyrkslätts medborgarinstitut är ett tvåspråkigt institut, som är öppet för alla och som ordnar undervisning vid över 40 undervisningsställen runtom Kyrkslätt och Sjundeå. Medborgarinstitutet ordnar undervisning i språk, konst, handarbete, samhälleliga ämnen, informations- och kommunikationsteknologi, hälsa och välfärd samt motion och dans. Dessutom kan du genom institutet avlägga studiehelheter vid öppna universitetet, samt delta i undervisning enligt läroplanen för den grundläggande konstundervisningen vid handarbetsskolan för barn.