Välj en sida

Anmälan till Kyrkslätts musikinstitut och bildkonstskola läsåret 2022–2023 börjar lördagen 23.4 kl. 8.00 och fortsätter fram till 22.5.2022. Anmälningen görs elektroniskt på webben.

Musikinstitutet

Till instrumentövningsgrupperna och musiklekisgrupperna inom musikundervisning för småbarn antas eleverna i anmälningsordning. Instrumentövningsgrupperna får ett bekräftelsebrev per e-post vecka 23. Om musiklekisplatserna får man i sin tur en automatisk bekräftelse i samband med anmälningen.

Ansökningen till elev vid musikinstitutet sker genom inträdestest. Inträdestesten hålls i Vuorenmäen koulu 30.5. och i Villa Haga 30–31.5. Anmälan till testen sker under perioden 23.4–22.5 via musikinstitutets webbplats.

Bildkonstskolan

Eleverna antas till bildkonstskolan i anmälningsordning och åldersgruppsvis. En bekräftelse skickas per e-post vecka 22.

Läs mera och ansök

Musikinstitutet
Bildkonstskolan

Musikinstitutet och bildkonstskolan är med på Fritidstjänsternas Vårkarneval lördagen 23.4. kl. 11-14 i Fyyri. Kom och hälsa på oss!