Välj en sida

Förvaltningen inom Kyrkslätts kommuns utbildningstjänster ändras från och med början av november 2023. För svensk utbildning bildas en egen enhet inom kommunens utbildningstjänster. Enheten leds av utbildningschefen och är direkt underställd bildningsdirektören. Förvaltningen för den finska utbildningen ändras inte.

– Under våren och sommaren har särskilt den svenska utbildningens ställning i Kyrkslätts kommun väckt diskussion. När det uppstår oro över tjänsternas jämlikhet eller kvalitet är det viktigt att ledningen lyssnar till oron. Utöver att lyssna, är det viktigt att stanna upp och fundera på om vi kan hitta bra lösningar tillsammans. Jag har lyssnat och funderat på olika lösningar och har beslutat att genomföra en ändring i förvaltningsorganisationen inom Kyrkslätts bildningstjänster. Från och med början av november 2023 är enheten för svensk utbildning direkt underställd bildningsdirektören som en egen enhet vid sidan av enheten för finsk utbildning, berättar Kyrkslätts kommuns bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen.

Saker som är gemensamma för utbildningen oberoende av undervisningsspråk avgörs fortsättningsvis i samarbete och personalen har både team och kolleger precis som förut.

– Jag litar på att denna ändring hjälper oss att fortsätta det goda samarbetet inom Kyrkslätts bildningstjänster, fortsätter bildningsdirektör Ikonen.