Välj en sida

Det sker ändringar i busslinjerna i Kyrkslätt vid 1.1.2023. Ändringarna gäller främst matarlinjerna, det vill säga de linjer som börjar med 170. Linjernas ändhållplats i Esbo är dock fortfarande i Mattby. Också linjerna i 900-serien som främst gäller skoltrafik förblir oförändrade i detta sammanhang. På Kyrkslätts busslinjer genomförs ändringarna enligt linjenätsplanen för Västmetrons förlängning. I fortsättningen kan man i Kyrkslätts trafik också se ett ansenligt antal nya elbussar. Den nuvarande trafikidkaren Pohjolan liikenne Oy fortsätter trafikera Kyrkslätts busslinjer med ett nytt trafikeringsavtal som räcker ända till år 2029.

Du hittar närmare information om linjeändringarna i Kyrkslätt från och med 1.1.2023 på HRT:s webbplats: https://www.hsl.fi/sv/hrt/nyheter/liikennetiedotteet/2022/12/kyrkslatts-busslinjer-fornyas-1.1.2023 och på den separata temasidan https://www.hsl.fi/sv/hrt/nyheter/teman/kyrkslatts-busslinjer-fornyas-1.1.2023