Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 12.12.2023 förslaget om beviljande av avgiftsfritt seniormotionskort till Kyrkslättsbor som fyllt 68 år. Hittills har åldersgränsen varit sjuttio år. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde enligt beslutsförslaget. Alla Kyrkslättsbor som fyllt 68 år kan i fortsättningen alltså skaffa ett seniormotionskort. Ändringen träder i kraft redan 1.1.2024.

Seniormotionskort

Seniormotionskortet är ett gratis motionskort för Kyrkslättsbor som fyllt 68 år (från och med 1.1.2024). Kortet berättigar till fri användning av bassängsutrymmena och gymmet i Kyrkslätts simhall en gång om dagen. Kunden löser in kortet direkt vid simhallens kassa efter att ha visat sitt identitetsbevis. Då kunden löser in kortet kontrollerar personalen vid simhallens kassa kundens rätt till seniormotionskort genom att kontrollera identitetsbeviset, men personuppgifter samlas inte i register.