Välj en sida

THL rekommenderar ett nytt boostervaccin mot corona

En boosterdos kan undantagsvis ges även till andra personer som fyllt 18 år av särskilda skäl på basis av individuell prövning och riskbedömning, till exempel på grund av utstationering eller kraven i destinationslandet för en resa.

 

När ges boosterdosen?

Boostervaccinet kan ges när det har gått minst tre månader sedan föregående vaccination eller insjuknande i corona. I fråga om målgrupperna för boosterdosen räknas det inte längre hur många vaccin personen tidigare har fått eller hur många gånger personen eventuellt har haft corona.

Höstens coronaboosterdos kan också tas i samband med influensavaccineringen. Vi informerar närmare om höstens influensavaccin senare. 

 

Som boostervaccin rekommenderas i första hand variantvaccin

Variantskräddarsydda vaccin finns tillgängliga i Kyrkslätt från och med 5.10. Som boosterdos rekommenderas i första hand variantskräddarsydda vaccin för att det immunologiska underlaget för skyddet ska utvidgas utöver att skyddet mot en allvarlig sjukdom förbättras. Ännu vet man inte hur bra dessa vaccin förebygger smitta och minskar smittsamheten.

 

THL:s tidigare rekommendationer om grundserien av coronavaccin och boosterdoser gäller fortfarande

  • För 60–64-åringar rekommenderas fyra vaccindoser. Läs mer: En fjärde vaccindos
  • För 18–59-åringar som i övrigt är friska samt för 12–17-åringar som hör till riskgrupper rekommenderas tre vaccindoser. Läs mer: En tredje vaccindos

 

Tidsbokning till vaccineringen

Tills vidare ges coronavaccinationer endast med tidsbeställning. Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin. Tyvärr förekommer det tidvis rusning på telefontjänsten, så vi rekommenderar tidsbeställning på coronavaccinbokning.fi.