Välj en sida
Framsidan / Fritid / Fritid och hobby / Kultur / Kyrkslättsdagarna
kirkkonummi

Kyrkslättsdagarna

Målet med Kyrkslättsdagarna är att tillsammans bekanta oss med evenemangen, serviceutbudet, naturen och landskapet i Kyrkslätt.

Kyrkslätts kommuns kulturväsende koordinerar planeringen, och varje delarrangör svarar för arrangemangen, innehållet och informationen gällande sitt eget evenemang.

Gemensamma planeringsmöten hålls elektroniskt i mötessystemet TEAMS. Vid mötena får man råd hur man ordnar egna evenemang och använder evenemangskalendern samt samordnar olika verksamheters behov och bildar nätverk aktörer emellan.

Tack för alla som organiserade och deltog i Kyrkslättdagarna 2023. Vi ses igen nästa året 2024!

– –

Anvisningar för arrangörer

Beredningen av Kyrkslättsdagarna är en bra orsak att aktivera Kyrkslätts kommuns evenemangskalender också för sin egen organisation. Kommunens evenemangskalender finns på adressen https://tapahtumat.kirkkonummi.fi. Där finns också en bruksanvisning till evenemangskalendern. En ny användare måste först skapa ett gratis användarnamn. Huvudanvändaren godkänner användarnamnet, det tar sin lilla tid. Du kan redigera din egen organisations uppgifter senare och ge dina kolleger rättigheter att publicera evenemang i ditt ställe samt redigera evenemang som ordnas i din profils namn. När användarnamnet är i kraft kan du skapa evenemang och välja kategorier för dem. Du kan också tidsinställa publiceringen av evenemanget.

Varje arrangör sköter själv områdesreserveringen för, tillstånden för och planerna på sitt eget evenemangsställe och planerar sin egen kommunikation. Anvisningar för uppgörandet av räddningsplaner finns på Räddningsväsendets webbplats https://pelastustoimi.fi/sv/vastra-nyland/anvisningar-och-blanketter/publikevenemang

Det beror på evenemangets karaktär och storlek om det också behövs nöjesanmälan till polisen och ordningsvakter m.m. Råd i frågan finns på polisens webbplats https://poliisi.fi/sv/offentlig-tillstallning. Teosto har information om tillstånd som gäller framförande av musik https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/tapahtumalupa/

Alla program i Kyrkslätts evenemangskalender

Beredningen av Kyrkslättsdagarna är en bra orsak att aktivera Kyrkslätts kommuns evenemangskalender också för sin egen organisation. Kommunens evenemangskalender finns på adressen https://tapahtumat.kirkkonummi.fi.

Där finns också en bruksanvisning till evenemangskalendern. En ny användare måste först skapa ett gratis användarnamn. Huvudanvändaren godkänner användarnamnet, det tar sin lilla tid. Du kan redigera din egen organisations uppgifter senare och ge dina kolleger rättigheter att publicera evenemang i ditt ställe samt redigera evenemang som ordnas i din profils namn. När användarnamnet är i kraft kan du skapa evenemang och välja kategorier för dem. Du kan också tidsinställa publiceringen av evenemanget.

– –

Läs här: Kirkkonummi-päivät vuosikymmenestä toiseen – Kyrkslättsdagarna genom decennierna

– –

Kyrkslättsdagarna på Facebook

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna
Kultursekretare
Antti Airaksinen
antti.airaksinen@kirkkonummi.fi

HÄNDELSEKALENDER
Evenemangskalenderns bruksanvisning