Välj en sida
taiteesta. -podcast

taiteesta. -podcast

taiteesta. podcast behandlar aktuella och tidlösa teman inom konst och kultur på ett analytiskt men avslappnat sätt. Bland gästerna finns några av de mest intressanta talarna och experterna i den finska konstdebatten. Att prata om konst är ibland svårt och skrämmande;...
Kyrkslätts Kulturkompassen

Kyrkslätts Kulturkompassen

Kulturkompassen är Kyrkslätts gemensamma plan för kulturfostran för småbarnspedagogiken och undervisningen. Syftet är att erbjuda jämlik kultur-, konst- och kulturarvsfostran som en del av undervisningen på daghem och skolor. Kulturkompassen gör kulturfostran...
Vrakparken i Porkala

Vrakparken i Porkala

En kuriositet i Kyrkslätt är den internationellt betydande Vrakparken i Porkala, som nu i början omfattar fyra mångsidigt presenterade vrak. Varje sommar märker man med bojar ut nya vrak på området. Under vattnet finns skyltar om...
Kultur på agendan vid Kyrkslätts strategidiskussionerna

Kultur på agendan vid Kyrkslätts strategidiskussionerna

Kyrkslätts kulturstrategi gjordes upp tillsammans med kommuninvånarna. Invånarmötena dvs. strategidiskussionerna var öppna för alla intresserade på olika håll i kommunen under hösten 2019. Vid träffarna diskuterade...
Kultur på agendan vid Kyrkslätts strategidiskussionerna

Kyrkslätts kulturstrategi

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt gav i uppdrag att göra upp en kulturstrategi för kommunen. Detta anknyter till kommunens välfärdsprogram och livskraftsprogram. Strategiarbetet blev färdigt 2020. Läs här: Kulturstrategi...
Fredrik Malmströms period var välmående

Fredrik Malmströms period var välmående

Fredrik Wilhelm Malmström (1855-1918) köpte Ragvalds gård av sina föräldrar i november 1882. Hans far Gustaf Henrik Malmström dog 1889 och modern Fredrika Wilhelmina (f. Öfverström) strax därefter. År 1989 gifte...
Gustaf Malmström kämpade i Sigurdskåren

Gustaf Malmström kämpade i Sigurdskåren

Gustaf Malmström (1890-1968) var Ragvalds sista privata ägares Bertil Malmströms (1900-1982) äldre bror. Gustaf studerade juridik. Han köpte tomten Lustbacka av sina föräldrar 1917 och flyttade 1926 in i huset som byggts där,...
Eliasvillan uppkallades efter farbror Elias

Eliasvillan uppkallades efter farbror Elias

Den röda Eliasvillan på Ragvalds museum är uppkallad efter Elias Malmström. Elias Malmström (1850-1934) var farbror till den sista privata ägaren av Ragvalds gård, Bertil Malmström (1900-1982). Elias hade ingen familj....
Bertil Malmström var den sista av sitt släktled

Bertil Malmström var den sista av sitt släktled

Då Bertil Malmström dog utan arvingar 1982, tillföll Ragvalds gård staten. Kyrkslätts kommun gjorde bytesaffärer av markområden med staten och på en del av gårdens marker byggdes ett bostadsområde, Ravals. Av...