Välj en sida
kirkkonummi

Bertil Malmström var den sista av sitt släktled

Då Bertil Malmström dog utan arvingar 1982, tillföll Ragvalds gård staten. Kyrkslätts kommun gjorde bytesaffärer av markområden med staten och på en del av gårdens marker byggdes ett bostadsområde, Ravals. Av gårdens byggnader och gårdscentret bildades ett museum, Ragvalds museiområde.

Bertil Malmström föddes år 1900. Han gifte sig aldrig och fick inga barn. Bertil skötte gården tillsammans med sin äldre bror Gustaf (1890-1968). Gustaf bodde på Lustbacka med sin fru Ester. De hade inte heller några barn och båda dog före Bertil.

Ragvalds nämns för första gången i en skriftlig källa i Gustav Vasas jordeböcker 1540. Då ägdes gården av Jöns Ragvaldsson. Gården hade uppkallats efter hans far, bonden Ragvald. Sedan hölls gården i samma släkts ägo ända till Bertils död. I förteckningen över gårdens ägare förekommer olika efternamn, men under gångna århundraden var namnbyten vanliga och gården ärvdes någon gång av en dotter.

Bertil var en hästkarl, som körde med häst till butikerna i kyrkbyn ännu efter Porkalaparentesen (1944-1956), då ingen annan längre gjorde det. Bertil var en lång, bredaxlad man med skarpa drag och bärande stämma. Det berättar Algot Rehn, som odlade gården under Bertils sista levnadsår och en tid efter hans död.

Inredningen i Ragvalds huvudbyggnad har bevarats från Bertils tid. Den kan man se om sommarlördagar, då museet är öppet kl. 11-15. I inträdesavgiften (2 euro kontant för vuxna) ingår även inträde till Ragvalds Eliasvillans utställning över Porkala arrendetid, samt guidning i båda byggnaderna.

Öppet:
Huvudbyggnaden och utställningen över Porkala arrendetid är öppna sommarlördagar kl. 11 – 15 (inte under midsommaren), övriga tider enligt överenskommelse.

Inträdesavgift:
Inträdesavgiften till Ragvalds museum är 2 € för vuxna och i priset ingår en guidning på utställningen.

Kontaktuppgifter:
Ragvalds museum
Överbyvägen 140
02400 Kyrkslätt

(09) 2967 1 
kulttuuri@kirkkonummi.fi