Välj en sida
kirkkonummi

Fredrik Malmströms period var välmående

Fredrik Wilhelm Malmström (1855-1918) köpte Ragvalds gård av sina föräldrar i november 1882. Hans far Gustaf Henrik Malmström dog 1889 och modern Fredrika Wilhelmina (f. Öfverström) strax därefter. År 1989 gifte Fredrik sig med Amanda Hoffman från Sigurds. Paret fick två söner, Gustaf och Bertil. Bertil kom att bli den siste av sin släkt – han dog utan arvingar 1982.

År 1901 löste staten in åker av Ragvalds för järnvägen mellan Helsingfors och Karis. Järnvägen, som togs i bruk 1903, var av stor betydelse för bygdens ekonomi och kulturliv och orsakade en höjning av jordegendoms värde i Kyrkslätt. Ragvalds förblev ändå huvudsakligen som förut.

Sytningsstugan (nuv. drängstugan) och Eliasvillan med sina uthus är byggda under Fredriks tid, under slutet av 1800-talet. Inredningen i huvudbyggnadens sal är också från denna tid. Stallet & ladugården stod färdiga ca 1910.

Första världskriget märktes till en början inte mycket i Kyrkslätt. Under krigets första år förtjänade bönderna mer än förut pga. livsmedelsbristen. Landet drevs till nationell väpnad konflikt 1918. Fredriks son Gustaf deltog i striderna i den vita Sigurdskåren. Fredrik dog i december 1918, men det finns inget dokumenterat, som tyder på att hans död skulle haft anknytning till inbördeskriget.