Välj en sida
kirkkonummi

Amanda Malmströms handarbeten bevarades hela evakueringstiden pga. en tappad nyckel

Amanda Matilda Malmström (f. Hoffman, 1862-1938) gifte sig 1889 med Fredrik Wilhelm Malmström, fadern till Ragvalds sista privata ägare Bertil Malmström. De fick tre barn: Gustaf Wilhelm (1890-1968), Hebe Amanda (1891-1891) och Bertil (1900-1982).

Amanda härstammade från Sigurds gård. Senare (1918) blev den känd som högkvarteret för den vita Sigurdskåren. Amandas äldre son Gustaf Malmström deltog i inbördeskriget som medlem av Sigurdskåren.

Möblemanget i salen på Ragvalds är från slutet av 1800-talet, från de första åren av Amandas och Fredriks äktenskap. I det ingår den blommiga soffan, som Amanda sitter i på bilden. De vackra dukarna Amanda sytt bevarades under hela Porkala arrendetid (1944-1956), då linneskåpet hölls låst i tolv år, eftersom man i brådskan vid evakueringen glömt nyckeln.

Amanda har gett sitt namn åt Amandavägen på Ravals bostadsområde. Intill den byggs nu Villa Amanda-äldreboendet.

Öppet:
Huvudbyggnaden och utställningen över Porkala arrendetid är öppna sommarlördagar kl. 11 – 15 (inte under midsommaren), övriga tider enligt överenskommelse.

Inträdesavgift:
Inträdesavgiften till Ragvalds museum är 2 € för vuxna och i priset ingår en guidning på utställningen.

Kontaktuppgifter:
Ragvalds museum
Överbyvägen 140
02400 Kyrkslätt

(09) 2967 1 
kulttuuri@kirkkonummi.fi