Välj en sida
kirkkonummi

Kultur på agendan vid Kyrkslätts strategidiskussionerna

Kyrkslätts kulturstrategi gjordes upp tillsammans med kommuninvånarna. Invånarmötena dvs. strategidiskussionerna var öppna för alla intresserade på olika håll i kommunen under hösten 2019. Vid träffarna diskuterade vi tillsammans viktiga teman inom det lokala kulturarbetet och njöt av kulturprogram.

Till varje evenemang hörde en SWOT-temaenkät.

”Platser för underhållning och konst” var temat för den första strategidiskussionen, som ordnades i Eriksgård i norra Kyrkslätt i samarbete med Veikkolan kartanoteatteri 5.9. Före den egentliga diskussionen kunde man delta i en guidad promenad längs Eriksstigen och ta en titt i Navala gård.

”Lokalhistoria och Kyrkslätts kulturella särdrag” dryftades i Gillobacka hembygdshus som fylldes av publik 26.9. Nyhet om evenemanget. Före diskussionen fick deltagarna lyssna till presentationer om Kyrkslätts Hembygdsförenings och lokalarkivet Arkivalias verksamhet.

”Organisationer och social gemenskap” var temat vid strategidiskussionen i Masalan Nuorisoteatteris lokal i 108 år gamla Ljusdala teaterhus 10.10. Ungdomarnas poesi- och musikuppträdanden med verk av Aleksis Kivi var oförglömliga.

Temat för den fjärde strategidiskussionen, som hölls i kulturcentret Luckan 17.10, var ”Hemspråk och kultur”Nyhet om evenemanget. Före programmet ordnades en målningsverkstad, och på pausen uppträdde en barnkör.

7.11 var det dags för ”Yrkespersoner inom konst och kultur” i Kirkkonummen Kipinäs hus. Nyhet om evenemanget. Före diskussionen berättade föreningen om sin verksamhet och konstnärerna presenterade sina arbetsrum och sina verk.

 

Kontaktuppgifter

kulturdirektör
Maaret Eloranta
puh. 040 001 2872
kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kultur och museer