Välj en sida
Tollsporten södra

Tollsporten södra

Situation: Framläggning av planens förslagsmaterial 7.8. – 9.9.2024 (24.6.2024) Tollsportens södra detaljplaneområde ligger sydost om Tolls stationsregion. Planområdet gränser i norr till Västerledens mittlinje, i öst till det anhängiga Tollsträskets...
Tollsporten norra

Tollsporten norra

Situation: Framläggning av förslagsmaterial 7.8 – 9.9.2024 (24.6.2024) Tollsportens norra detaljplan och detaljplanens ändringsområde ligger direkt öster om Tolls stationsområde och norr om Västerleden. Planeringsområdet gränsar norr om Västerleden till...
Perälänäset, ändring och utvidgning

Perälänäset, ändring och utvidgning

Situation: Inledningsskede 26.10.2023 Planeringen av direktbanan Esbo-Salo (ESA-banan) har framskridit i två etapper sedan år 2018 då utarbetandet av översiktsplanen för banan inleddes. För godkännandet av utredningsplanen ska en med planen förenlig banlinje vara...
Villa Hagas park

Villa Hagas park

Situation: Inledningsskede (26.10.2023) Projektet ligger i Kyrkslätts kärncentrum, strax norr om järnvägsstationen. Centrala markägare är Kyrkslätts kommun, Senatsfastigheterna, Y-säätiö och KOy Kirkkonummen Liiketalo. Planeringsområdets areal är ca 10 ha. Det gränsar...
Byggnadsordning

Byggnadsordning

Byggnadsordning är kommunfullmäktige 7.10.2019 § 85. Träderi kraft 1.1.2020

Allmänt anmälningsförfarande

Enligt miljöskyddslagen gäller det allmänna anmälningsförfarandet vissa verksamheter med små miljökonsekvenser. Verksamheter med anmälningsplikt: – djurstall – sågverk, depåer, djurparker, nöjesparker – kemikalielager – småskalig guldgrävning...

Navigatorn Kyrkslätt

En plats för alla under 30-åringar där man får gratis hjälp och stöd för många slags ärenden, t.ex. studier, sysselsättning och boende. Vad är Navigatorn?Navigatorn är plats som är avsedd för alla som är under 30 år där man...

Hommas daghems förskolegrupp – Bobäcks förskola

Hommas daghems förskolegrupp finns i Bobäck, i Bobäcks skolas utrymmen och erbjuder svenskspråkig förskoleundervisning.Hommas daghems förskolegrupp finns i Bobäck, i Bobäcks skolas utrymmen och erbjuder svenskspråkig...