Välj en sida
kirkkonummi

Allmänt anmälningsförfarande

Enligt miljöskyddslagen gäller det allmänna anmälningsförfarandet vissa verksamheter med små miljökonsekvenser.

Verksamheter med anmälningsplikt:

– djurstall
– sågverk, depåer, djurparker, nöjesparker
– kemikalielager
– småskalig guldgrävning
– livsmedels- och foderindustri
– småskaliga skjutbanor

I ett allmänt anmälningsförfarande ger myndigheten ett överklagbart beslut utifrån uppgifterna i den anmälan som verksamhetsidkaren lämnat in. De uppgifter som ska anmälas motsvarar i huvuddrag de uppgifter som krävs i miljötillståndsansökan.

Anmälan ska lämnas hos behöriga myndighet senast 120 dagar före planerad verksamhetsstart.

Anvisning

Anmälan görs med den statliga miljöförvaltningens blanketter.

Anmälan skickas i regel till kommunens miljövårdsmyndighet.

Regionförvaltningsverket behandlar endast anmälningar som gäller större kemikalielager och småskalig maskinell guldgrävning.