Välj en sida

Kyrkslätts Vatten byter ut vattenmätarna till fjärravläsbara mätare. Redan i flera år har det endast installerats fjärravläsbara mätare i nybyggen i Kyrkslätt. Elförbrukningen har följts upp med fjärravläsbara mätare redan i åratal och erfarenheterna har varit bra.

Kyrkslätts Vatten meddelar kunderna när det blir aktuellt att byta mätare vid ett vattenförbrukningsställe. Därefter kan kunden reservera en lämplig tid på webben eller per telefon. Kunderna faktureras inte för byten som sker i samband med områdesbyten.

Ingen skyldighet att meddela mätarställning, fakturering enligt förverkligad förbrukning

De fastigheter som fått en fjärravläsbar vattenmätare installerad är inte längre skyldiga att meddela mätarställningen. Montören meddelar den sista mätarställningen till vattenverkets fakturering.
Efter byte av mätare grundar sig faktureringen alltid på den förverkligade vattenförbrukningen och i fortsättningen skickas inga uppskattningsfakturor mer. Mätarställningen kan lätt läsas av på mätaren.
Det är fortsättningsvis kunden som svarar för uppföljningen av vattenförbrukningen och för observation av eventuella läckage. Kunden svarar också för underhållet av fastighetens vatten- och avloppssystem inklusive rören ända fram till anslutningspunkten (bild).

Ekonomiskt fördelaktigt med byten områdesvis

Mätarna byts ut områdesvis eftersom hanteringen av deras livscykel då blir lättare och ekonomiskt fördelaktigare. Kyrkslätts Vatten fastställer den områdesspecifika bytesordningen utgående från orsaker som berör nätet samt den genomsnittliga åldern på de mätare som nu används.
Fram till januari 2024 har ungefär en fjärdedel av Kyrkslätts Vattens alla mätare bytts ut till fjärravläsbara. Det kommer att ta flera år innan alla mätare är bytta.

Lättare att observera skicket på nätverket

Med hjälp av den aktuella informationen som fjärravläsbara mätare producerar är det lättare för Kyrkslätts Vatten att undersöka flödet och eventuella läckage i nätverket. Detta medför att underhållsåtgärderna i nätverket kan riktas ännu noggrannare. När eventuella läckage upptäcks i tid eller sådana inte ens uppstår, sparas rent vatten och på så sätt också kommuninvånarnas pengar.

Kyrkslätts Vatten svarar för mätarna

Enligt vattenverkets allmänna leveransvillkor tillhör vattenmätaren vattenförsäljaren, dvs. Kyrkslätts Vatten, och det är Kyrkslätts Vatten som fastställer hurdan mätare som installeras. Mätarna fungerar med batterier som inte behöver bytas ut under mätarnas användningstid. Signalen förmedlas i ett separat nätverk 1-3 gånger per dygn.
Om man vill förmedla mätarställningen exempelvis till ett husautomationssystem, kan man för en extra avgift i samband med byte av mätare uppdatera till en så kallad impulsmätare. Noggrannare prisuppgifter finns i Kyrkslätts Vattens serviceprislista.

Ytterligare information: Nätverkschef Tiia Lampola, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi, tel 09 29671 (växel)