Välj en sida

Vi har börjat avlägsna sand och rengöra gatorna. Rengöringen av gatorna om vårarna är vinterunderhållets sista arbetsskede på gatorna.

Vi försöker utföra arbetet så fort som möjligt med beaktande av väderomständigheterna. Sandborttagningen uppskattas ta ungefär fyra veckor. Köld eller regn under denna period kan fördröja arbetena.

Gatorna dammar på våren och kan försämra luftkvaliteten betydligt

Vägytan väts i samband med sandborttagningen för att förhindra att gatorna dammar. Det har dock sandats rikligt hela vintersäsongen, så det finns mycket att avlägsna.

Flyttningsuppmaningsskyltar

Kom ihåg att iaktta skyltarna med uppmaning att flytta fordon. Städningen av gatorna fördröjs betydligt om vi blir tvungna att flytta felparkerade bilar.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi

TA KONTAKT:

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.
Respons som skickats via denna kanal når snabbast dem som ansvarar för underhållet.

Man svarar på telefonnumret 040 8649 084 på underhållstjänsternas kansli på vardagar kl. 8–16.