Välj en sida

Marinen meddelar:

Marinen övar militärpolisverksamhet i Kyrkslätts och Lojo område 31.1–5.2.2022. I övningarna används smällpatroner som kan förorsaka bullerolägenheter kl. 8.00–17.00. De objekt där smällpatroner används kommer att avspärras av övningspersonalen.

Om du har frågor om övningen, kontakta vid behov 0299 326 300.