Välj en sida

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.
Respons som skickats via denna kanal når snabbast dem som ansvarar för underhållet.

Du kan ge respons per e-post på adressen kunnossapito@kirkkonummi.fi.

Underhållstjänsternas kansli svarar på telefonnumret 040 864 9084 vardagar 9-13.

 

Snöröjningen i korthet

1. När det snöar plogas huvudgatorna och gång- och cykelvägarna i anknytning till dem först.
2. När huvudgatorna har plogats och snöfallet avtagit inleds snöröjningen även på bostadsgatorna.
3. Om det snöar mycket på en gång kan snöröjningen fördröjas och plogbilarna komma senare än vanligt till bostadsgatorna.
4. Snön plogas bort och samlas i tillfälliga snöhögar eller transporteras till snötippar.
5. På snötippparna får snön ligga kvar i väntan på våren och solen, som till slut smälter den.