Välj en sida

Det omväxlande föret fortsätter, efter några minusgrader får vi emellanåt plusgrader och det kommer lätt nederbörd i olika former. Gatorna kan vara mycket hala, särskilt på gång- och cykelvägarna.

Vi utför vinterarbeten enligt skötselklass och behov. Vi kör bort snö och sandar gator.

Områden granskas regelbundet av underhållstjänsterna.

Du kan följa med vinterunderhållsarbetena i kommunens karttjänst via länken nedan. Uppgifterna uppdateras på kartan nästan i realtid.

Länk till kartsidan https://kyrkslatt.fi/plogning-och-sandning/

Regnen och det varma vädret kan också leda till översvämningar på gatorna. Du kan ta kontakt med oss i frågor som berör dagvattenbrunnar på kommunens område. Underhållstjänsterna öppnar stockade brunnar vid behov. Vi avlägsnar snövallar och snösörja för att få fram brunnarna och för att vattnet ska ledas bort från gatorna.

Trevlig sportlovsvecka

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi

Ge respons om underhållet

Du kan lämna respons enligt plats och ställa frågor via  det elektroniska responssystemet.

Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.