Välj en sida

Den första snön föll i Kyrkslätt under veckoslutet och i början av veckan.

Gatuområdena har plogats och sandningen pågår i enlighet med skötselklassificeringen för vinterunderhållet.

I slutet av veckan utlovas lätt snöfall och underkylt duggregn till allas vår glädje, så var försiktig i trafiken i fortsättningen också.

Kör inte längre med sommardäck!

I kommunens karttjänst är det möjligt att följa med på kartan hur vinterunderhållsutrustningen rör sig, nästan i realtid.

Ta det lugnt i trafiken även det här veckoslutet.

Du kan lämna respons på vinterunderhållet via det elektroniska responssystemet. Vi läser alla meddelanden som kommit in via responssystemet och vi vidtar nödvändiga åtgärder i angelägenhetsordning.

 

Ytterligare information och respons:

Elektroniskt responssystem

kunnossapito@kirkkonummi.fi  

https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall

Väderinformation:

https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/lokalvadret/kyrksl%C3%A4tt