Välj en sida

Kylan har avtagit och det utlovas till och med plusgrader. Detta leder till att gatorna kan vara slaskiga och hala. Mot slutet av veckan blir det kallare igen. Vinterunderhållet sköter gatorna i ordning enligt skötselklasserna, också snövallar och slask kommer att avlägsnas enligt behov och snö föras bort i mån av möjlighet. Det förväntas nya utmaningar, så de som rör sig på vägarna ska vara förberedda. Områdena granskas regelbundet av underhållstjänsterna.

Du kan följa med vinterunderhållsarbetena i kommunens karttjänst via länken nedan. Uppgifterna uppdateras på kartan nästan i realtid.

Länk till kartsidan https://kyrkslatt.fi/plogning-och-sandning/

Felparkerade fordon

Fordon som parkerats fel på trottoarer och områden med parkeringsförbud stör och fördröjer underhållet av gatorna.

Vinterunderhållets material kan inte sköta gator som är fulla av felparkerade fordon. Underhållsenheten ber de som kör bil i kommunen att parkera sin bil så att den inte medför problem, fördröjning eller fara för vinterunderhållet av gatorna och de allmänna områdena. Parkeringshallarna kan vara till fördel så här under vintern.

Fordonets chaufför är alltid skyldig att kontrollera trafikmärken som reglerar parkeringen samt informationsskyltar då hen parkerar.

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.