Välj en sida

Våren kommer och snön smälter fort om dagarna, men nattfrosten fryser gatorna och trottoarerna så att de ställvis kan bli mycket hala. Trafiklederna som på morgnarna är frusna och eftermiddagarna blöta och slaskiga orsakar problem såväl för människorna som rör sig på gatuområdena som för vinterunderhållet. Vi bekämpar halkan.

Kommunen sköter först gatorna enligt underhållsklassificeringen. Parkeringsområden, skyddsvägar och trottoarer bearbetas efter det.

De drastiskt varierande temperaturerna ökar också risken för beläggningsskador på gatuområdena. Vattnet som smälter om dagarna sliter asfaltytan, och när luften blir kall om nätterna fryser vattnet i groparna och gör dem större. Vi åtgärdar beläggningsskador enligt behov.

 

TA KONTAKT

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet.

Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Samtal till underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information  kunnossapito@kirkkonummi.fi