Välj en sida

Kyrkslätts Vatten höjer vattenavgifterna i Kyrkslätts kommun från och med 1.4.2023. Bruksavgifterna för vatten höjs med 14,5 % i fråga om vatten och 15 % i fråga om avloppsvatten. Grundavgifterna för vatten och avloppsvatten blir 15 % dyrare jämfört med den aktuella prislistan.

En orsak till prishöjningen är höjningen av vattenavgifterna inom Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). I Kyrkslätt påverkas höjningen av avgifterna också av beredskap inför de kommande vattenförsörjningsinvesteringarna och förbättring av funktionssäkerheten.

”Genom höjningen av vattenavgifterna strävar vi efter att säkerställa högklassigt fungerande vattenförsörjningstjänster för Kyrkslättsborna idag och i framtiden”, konstaterar Levänen. ”När Kyrkslätt växer måste vi utöver investeringarna i anslutning till de nya bostadsområdena i större omfattning än nu sanera det nuvarande vattenförsörjningsnätet under de kommande åren, för att nätets funktionssäkerhet i framtiden ska hållas på minst samma nivå eller för att vi ska förbättra den.

Man kan beräkna inverkningen av höjningen på konsumentpriserna på vatten genom ett exempel:

Höjningarna av vattenavgifterna påverkar vattenräkningen för en fyra personers familj med cirka 14,5 € per månad, det vill säga cirka 174 € per år. I denna kalkyl används 150 liter per person per dygn som genomsnittlig vattenförbrukning.

Ytterligare information:

Antti Levänen
Direktör för affärsverket
Kyrkslätts Vatten

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi