Välj en sida

Vintern fortsätter, det utlovas nattfrost och till allas glädje också mer snö.

Kommunen sköter först gatorna enligt underhållsklassificeringen. Parkeringsområden, skyddsvägar och trottoarer bearbetas efter det. Underhållets viktigaste uppgift är att hålla gatorna i trafikerbart skick.

Vid exceptionellt väglag är det möjligt att kvalitetskraven underskrids särskilt på gatorna inom underhållsklass 3 (bostads- och tomtgator), eftersom resurserna riktas till att sköta leder inom de högre gatuklasserna för att säkerställa att exempelvis kollektivtrafiken fungerar.

Du får mer detaljerade uppgifter om skötselklassificeringen på https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall.

 

Gatubrunnarna kan stockas då vädret varierar, och smältvattnen kan orsaka översvämningar på gatuområdena. Underhållet öppnar regnvattenbrunnar vid behov.

Ta kontakt med oss i ärenden som gäller underhållet av dagvattensystem.

 

 

 

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Samtal till underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi