Välj en sida

Plogningar pågår. Snö körs bort i mån av möjlighet.

Gatorna sköts i prioriteringsordning enligt underhållsklasserna.

Ytterligare information finns på kommunens webbplats https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall

Man får inte flytta snö från fastigheternas tomter till kommunens gatu- eller parkområden. Plats för snön ska reserveras på den egna tomten

 

 

Parkering

Felparkerade fordon kan hindra underhållsmaskinernas arbete. Parkera enligt reglerna så maskinerna kommer åt att ploga och sanda!

 

Kallt väder utlovas och vägarna kan vara hala.

Trevlig trettondag och ha tålamod i trafiken!

 

Du kan lämna respons på vinterunderhållet via det elektroniska responssystemet. Vi läser alla meddelanden som kommit in via responssystemet och vi vidtar nödvändiga åtgärder i angelägenhetsordning.

Ytterligare information och respons:

Elektroniskt responssystem

kunnossapito@kirkkonummi.fi