Välj en sida

 

Körbanorna och gång- och cykelvägarna har blivit smalare eftersom platserna där snön förvaras är fulla.

Vi börjar tömma snöförvaringsplatserna så fort det är möjligt.

 

Plogning och avlägsnande av snövallar pågår hela tiden, och mera snö är på väg.

Gatorna sköts i prioriteringsordning enligt underhållsklassificeringen.

 

Först plogas huvudlederna, kollektivtrafiklederna och de viktigaste gång- och cykellederna och efter det bostadsgatorna. Om det oavbrutet fortsätter att snöa fördröjs oundvikligen plogningen av många bostadsgator.

Vi ber alla ha tålamod!

 

 

Du kan lämna respons på vinterunderhållet via det elektroniska responssystemet. Vi läser alla meddelanden som kommit in via responssystemet och vi vidtar nödvändiga åtgärder i angelägenhetsordning.

 

Ytterligare information och respons:

Elektroniskt responssystem

kunnossapito@kirkkonummi.fi