Välj en sida

Sandborttagningen har inletts på körlederna på vissa områden. Sandborttagningen på gång- och cykellederna inleds först då nattfrosten är förbi trots att temperaturen redan på dagarna ligger på plus.

Gatudamm i luften

Gatudammsäsongen har börjat. Väderförhållandena påverkar i hög grad mängden damm som stiger upp i luften och det är svårt att förutspå gatudammsäsongen. Halkbekämpningen har varit riklig hela vintern och det har använts mycket sand, så det finns gott om sand som ska tas bort.

De drastiskt varierande temperaturerna ökar också risken för beläggningsskador på gatuområdena. Vattnet som smälter om dagarna sliter asfaltytan, och när luften blir kall om nätterna fryser vattnet i groparna och gör dem större. Vi åtgärdar beläggningsskador enligt behov.

Ytterligare information kunnossapito@kirkkonummi.fi

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. All respons läses och skickas vidare till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.