Välj en sida

Trafikarrangemangen på Klosterbrinken ändras 13.3.2024. Arbetet tar uppskattningsvis 3–4 veckor. Körbanorna i början av Klosterbrinken flyttas till gatans östra kant. Det sker inga ändringar i gång- och cykellederna, utan rutten går fortfarande längs gatans västra kant.

Vi beklagar olägenheten som arbetet orsakar. 

Ytterligare information ges vid behov av:

Teijo Hyvärinen

Byggplatschef

tfn +358 40 565 8403

Destia Oy