Välj en sida

Fakturor

Viktig info angående återbetalning av fakturor som betalats dubbelt eller på för stor summa. Om du av misstag har betalat din faktura två gånger eller till en större summa än fakturan, behöver du anmäla ditt...
Information om ekonomin

Information om ekonomin

Budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026 (godkänd av kommunfullmäktige 13.11.2022) Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025 (godkänd av kommunfullmäktige 12.12.2022) Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 (godkänd av kommunfullmäktige 13.12.2021) Budget 2021 och ekonomiplan...