Välj en sida

Sammanställningen av sommarlovsverksamheten för barn och ungdomar har börjat!

Fritidstjänsterna sammanställer igen Sommarbroschyren för barn och ungdomar på kommunens webbplats och för att delas ut bl.a. i Hobbybilen och på HobbyHjältarna-evenemang.I broschyren sammanställs sådan verksamhet där barn och unga kan delta självmant eller anmäla sig till. I sommarbroschyren sammanställs sommarverksamhet av kommunens egna aktörer och lokala föreningar.

Sommarbroschyren publiceras på kommunens webbplats 31.3.2022.