Välj en sida

Efter att vägarna och gatorna blivit täckta av snö aktiveras personalen och de olika arbetsmaskinerna inom våra underhållstjänster till snöarbeten.  Kyrkslätt har indelats i olika stora entreprenadområden, och till vart och ett av dem går det åt utrustning och personal enligt deras omfattning. I kommunens område används åtminstone fem plogmaskiner, en ploglastbil, fem hjullastare, två saltnings-/sandningslastbilar och en traktor. Kommunen ansvarar för gatuområden som huvudsakligen ligger på detaljplanerade områden. För underhållet av övriga vägar ansvarar NTM-centralen eller ett väglag för en enskild väg.

Besök kommunens karttjänst och se när dessa arbetsredskap och personalen som styr dem plogar också din hemgata. 

 

Länk till vinterunderhållsklasserna: https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall
 
Länk till uppgifter om plogning och sandning: https://www.kyrkslatt.fi/plogning-och-sandning 

 

Snöröjningen i korthet 

1. När det snöar plogas huvudgatorna och gång- och cykelvägarna i anknytning till dem först. 
2. När huvudgatorna har plogats och snöfallet avtagit inleds snöröjningen även på bostadsgatorna. 
3. Om det snöar mycket på en gång kan snöröjningen fördröjas och plogbilarna komma senare än vanligt till bostadsgatorna. 
4. Snön plogas bort och samlas i tillfälliga snöhögar eller transporteras till snötippar. 
5. På snötippparna får snön ligga kvar i väntan på våren och solen, som till slut smälter den.