Välj en sida

Det har hänt ett överlopp av avloppsvatten i en pumpstation vid Djupström. Orsaken till förloppet har klarlagts. Simningen in Djupströms badstrand är förbjuden för tillfället.

Ett prov från vattnet ska tas och undersökningsresultaten ges till känna vid denna simställe och via Kyrkslätts kommunala webbsidor på måndag 25.3.2024.

Mari Nevas
ledande stadsveterinär
Esboregionens miljö- och hälsoskydd