Välj en sida

Kommuninvånarna ombets iaktta parkeringsförbudsmärken.

Rengöringen av körbanor, gång- och cykelvägar och gångbanor från sandningssand

har börjat. Rengöringen görs i huvudsak genom borstning.

Gatorna rengörs enligt skötselklassificeringen.

1. Huvudgator och viktiga kollektivtrafikgator

2. Matargator och kollektivtrafikleder

3. Bostadsgator

Det beror på vädret hur borstningarna framskider, men i allmänhet får vi

borstningarna gjorda inom 4-6 veckor.

Du iakttar väl parkeringsförbudsmärkena och märkena med flyttningsuppmaning

som eventuellt sätts upp för underhållsarbeten. Felparkerade bilar stör underhållet av gatorna och gör det avsevärt långsammare.

Borstmaskinerna har vattenmunstycken med vilka vi försöker minska dammet som

borstningen förorsakar. Borstningen av gatorna lyfter dock oundvikligen damm 

upp i luften.

Ta kontakt med oss

Respons och frågor om underhållet kan lämnas via det elektroniska responssystemet.

All respons behandlas och skickas vidare till de sakkunniga för eventuella åtgärder.

Kundtjänst 8-16 vardagar på nummer 040 864 9084

Ytterligare information kunnossapito@kirkkonummi.fi