Välj en sida

På platsen för kabeltornet som byggs på Prysmian Group Finlands fabriksområde påbörjas glidgjutningsarbete vecka 30 i juli. Arbetets beräknade varaktighet är ca 10 veckor. Byggfasen kräver arbete dygnet runt.