Välj en sida

I fjol var överskottet från Kyrkslätts kommuns ekonomi enligt förhandsuppgifter om bokslutet 12,7 miljoner euro. Enligt den ursprungliga budgeten för år 2022 skulle ekonomin ha uppvisat ett underskott på 2,8 miljoner euro. Vinsten från försäljningen av den nya välfärdscentralen bidrog till överskottet. Utan den skulle kommunens resultat ha motsvarat den ursprungliga budgeten.

 

– I och med välfärdsområdesreformen minskar kommunens ekonomiska rörelsefrihet när kommunens skatteinkomster halveras. Det är viktigt att det ekonomiska utgångsläget är positivt. Ett gott utgångsläge möjliggör behövliga investeringar för den kommande tillväxten och utvecklingen, berättar Kyrkslätts tf. kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen.

 

Verksamhetsbidraget ökade i fjol med 5 miljoner euro jämfört med den ursprungliga budgeten. Skatteinkomsterna överskred budgeten för år 2022 med 7,7 miljoner euro, och skatteinkomsterna ökade i fjol 7,3 % jämfört med år 2021.