Välj en sida

Familjedagvårdarna i Kyrkslätt har i tre års tid haft tre eldrivna lådcyklar, dvs. Knattebussar, till förfogande. De fyrsitsiga Knattebussarna har säkerhetsbälten och hjälmar för såväl barnen som den vuxna. Sidorna pryds av tejpningar som planerats tillsammans med barnen.

Ursprungligen hyrde man cyklarna som en del av projektet Rör på dig med mig!, vilket finansierades med lokalt utvecklingsbidrag för en motionsinriktad livsstil som beviljas av regionförvaltningsverket. Två Knattebussar har trafikerat i centrum och en i Veikkola. Tack vare de positiva erfarenheterna köpte man tre Knattebussar till kommunens småbarnspedagogik.

Med Knattebussen på utfärder och till gemensamma träffar – man har redan avverkat otroliga 2 200 kilometer

Knattebussarna utvidgar inlärningsmiljön, visar modell för aktivt motionerande och är en ny slags upplevelse och erfarenhet. De möjliggör spontana utfärdsplaner också till sådana resmål dit man inte kan ta sig med kollektivtrafik. Familjedagvårdarna har bland annat gjort utflykter till småbarnspedagogikens kåta, träffar med de andra pedagogerna, stall för att titta på hästarna samt gjort en svamputfärd till Noux.

”I somras har vi besökt Stensvik för att simma. Det var härliga dagar; vi hade matsäck med och tillbringade flera trevliga stunder där”, berättar Tuire Haapakallio, som är familjedagvårdare på centrumområdet.

De snabba förflyttningarna som Knattebussen möjliggör har gjort det möjligt att delta i olika evenemang och gett mera tid för aktiviteter där.

Med familjedagvårdens Knattebussar har redan körts mer än 2 200 kilometer!

Knattebussen i farten då barnen bekantar sig med sin hemkommun
bild: Knattebussen i farten då barnen bekantar sig med sin hemkommun

Familjedagvården har inspirerat till hållbar trafik – nu har också daghemmen en Knattebuss

Inspirerad av de goda erfarenheterna från familjedagvården hyrde kommunens småbarnspedagogik också en Knattebuss med 8 platser till daghemmens bruk för åren 2023–2026. Daghemmen reserverar Knattebussen via en elektronisk bokningskalender. Inom en kort tid har det gjorts bokningar redan så långt som till november!

Den första bokningen gjordes av Prästgårdsbackens daghem, som kom till kommunhuset för att avhämta Knattebussen tillsammans med gruppen för barn under tre år.

”Då utfärden börjar har barnen varit fundersamma och förvånade, men då Knattebussen startar har vi bara haft glada och nöjda barn ombord”, berättar Janna Ostrow.

På daghemmets gård har de andra barnen undrat över Knattebussen, hur den styrs och vem som får köra den. De har pekat på olika delar av bussen, så som bromsen, bilbatteriet och den lilla väskan framme i bussen. Responsen från vårdnadshavarna har också varit positiv.

Knattebussen har varit i Prästgårdsbackens daghem bara en kortare stund, men flera grupper har redan hunnit utnyttja den för utfärder. Gruppen Aporna gjorde t.ex. en utfärd för att bekanta sig med hemkommunen. Man återlämnade lånade böcker till biblioteket och susade förbi kommunhuset till järnvägsstationen för att titta på tåg. På återvägen bekantade man sig med Kyrkslätts centralidrottspark med fotbollsspelare, ishallen och simhallen.

Gruppen Björnarna åkte på utfärd till lekplatsen i Kyrkdalsparken. Det blev mera tid att leka då man kom snabbt fram med Knattebussen.