Välj en sida

I Kyrkslätts kommun ordnades ungdomsfullmäktigeval i november 2021, där de unga valde 13 nya representanter till ungdomsfullmäktige. Nya ungdomsfullmäktige sammankom till sitt första, konstituerande sammanträde 18.1., och på plats var 12 ungdomsfullmäktigeledamöter. Ungdoms- och idrottsdirektör Seppo Savikuja fungerade i början av sammanträdet som ordförande tills ett nytt presidium utsågs för ungdomsfullmäktige.

Till ordförande för ungdomsfullmäktige valdes Onni Virtanen, till första vice ordförande Noel Gustafsson och till andra vice ordförande Sandra Kari. Till sekreterare valdes Daniel Höglund och till kommunikationsansvarig Reeta Haapala.

Ungdomsfullmäktige valde sina representanter till följande nämnder där ungdomsfullmäktigeledamöterna har närvaro- och yttranderätt:

Bildnings- och fritidsnämnden: Sandra Kari och ersättare Onni Virtanen.

Finska nämnden för fostran och utbildning: Reeta Haapala och ersättare Arpad Udso.

Svenska nämnden för fostran och utbildning: Noel Gustafsson och ersättare Iris Lahtinen.

Samhällstekniska nämnden: Iris Lahtinen och ersättare Kaspar Varik.

Ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt också vid kommunfullmäktiges sammanträde till vilka ungdomsfullmäktige utser sin representant vid sina sammanträden som föregår kommunfullmäktiges sammanträden. Till representant till kommunfullmäktiges sammanträde 31.1.2022 valdes Huugo Pikkarainen och till ersättare Iris Lahtinen.

Ytterligare information:

Ansvarig ungdomsledare Joni Laine, tfn. 040 511 8172, joni.laine(a)kirkkonummi.fi