Välj en sida

Kyrkslätts kommunaltekniska tjänster ordnar ett invånarmöte om utkasten till gatuplan för Västra Gesterby. Invånarmötet hålls 29.2.2024 kl. 17–18 i mötesapplikationen Teams. Mötet öppnas kl. 16.55. Anmälan i förväg senast 28.2.2024 kl. 15 per e-post till katusuunnittelu@kirkkonummi.fi. Länken till mötet skickas på mötesdagens morgon.

Planutkasten är dessutom framlagda på kommunens webbplats 26.2–3.3.2024. Pappersversionerna av planerna är framlagda på servicekontoret i kommunhuset (Ervastvägen 2) under kommunhusets öppettider.

Planerna finns på kommunens webbplats:

Boende och miljö -> Gator och vägar -> Kommunaltekniska projekt -> Invånarmöten

Invånarmöte

Du kan ge respons på planerna via den elektroniska blanketten på webbplatsen eller på en pappersblankett som finns på servicekontoret i kommunhuset.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Hannu Ruhanen

projektchef

Kommunaltekniska tjänster, Kyrkslätts kommun