Välj en sida

Kyrkslätts kommun har ingått ett samarbetsavtal med Finlands Företagsmentorer rf. Genom samarbetsavtalet förbinder sig Kyrkslätts kommun att stöda Företagsmentorernas verksamhet. I och med avtalet deltar Företagsmentorerna mer intensivt i bl.a. Kyrkslätts kommuns företagsevenemang och olika projekt. Företagsmentorerna är en del av Kyrkslätts kommuns partnernätverk och stöder som experter och rådgivare det lokala näringslivet. 

– Kyrkslätts kommun har gett ett livskraftslöfte där vi har förbundit oss att främja en företagarvänlig atmosfär och stärka vår livskraft. Företagsmentorerna hjälper lokala föreningar i Kyrkslätt att vara framgångsrika, säger kommundirektör Virpi Sailas.

Företagsmentorerna är ett riksomfattande personnätverk som består av erfarna företagare, företagsledare och experter inom affärslivet. Företagsmentorerna erbjuder sitt kunnande och sin erfarenhet kostnadsfritt till förmån för finländska mikro- och småföretag för att lösa deras affärsmässiga utmaningar. Företagare har möjlighet att få hjälp och stöd av Företagsmentorerna till exempel för att lägga märke till olika möjligheter, sätta upp utvecklingsmål och hur man uppnår de uppsatta målen. 

Läs mera: https://www.yrityskummit.fi/ (på finska)