Välj en sida

Kyrkslätt placerades i indexet för livskraft, attraktionskraft och kvarhållningskraft (Elinvoima, vetovoima ja pitovoima = EVP), som utvecklats av FCG Finnish Consulting Group och MDI, bland de tio livskraftigaste kommunerna i Finland. EVP-indexet baserar sig på en heltäckande bedömning av ekonomin, företagsverksamheten, sysselsättningen, utbildningsgraden, hälsan i områdena samt utomståendes intresse och invånarnas trivsel. Trots att indexet påverkas av externa faktorer, så som det ekonomiska tillståndet och befolkningsutvecklingen, är det värt att beakta att områdena genom sina egna val kan påverka de interna faktorerna som stärker livskraften.

Kyrkslätts ställning som en av Finlands livskraftigaste kommuner återspeglar områdets mångsidiga attraktionskraft och starka utveckling. Kyrkslätt ligger strategiskt i närheten av huvudstadsregionen och erbjuder samtidigt en möjlighet att njuta av såväl urbant liv som naturnära boende. Denna kombination lockar invånare, företag och investeringar till området.

– Vi vill vara metropolområdets mest attraktiva kommun. En kommun som är omgiven av mångsidig och underbar natur och som ligger invid järnvägen i närheten av huvudstadsregionen skapar strålande möjligheter för utvecklingen av en livskraftig kommun. Vår målsättning är att i Kyrkslätt är vardagen smidig och att företagen har framgång, säger kommundirektör Virpi Sailas.

Kyrkslätt har lyckats locka företag till området och behålla sin starka sysselsättningsnivå. Dessutom syns områdets satsningar på utbildning och hälsovård positivt i livskraftsindexet. Allt som allt återspeglar Kyrkslätts starka placering i EVP-indexet mångsidig utveckling och effektiv strategisk planering som har gjort Kyrkslätt en attraktiv ort för boende, arbete och investeringar.

Mer information om EVP-indexet (på finska): https://www.mdi.fi/evp-indeksi/